Nouzové Imitatio Christi

Svérázná pocta filosofovi Ladislavu Klímovi, která stojí ctitele život. Kniha byla vydaná ke stému výročí tzv. “Cholupického dne” a je opatřena fotografií místa “vyprasení” a koláží autora textu. Roku 2015 vyšlo též anglicky v Divusu.

Vážený pane, jsem mrtvý.

Mé jméno si přečtete na štítku mé urny, teď si, laskavě, přečtěte mou závěť, která je zároveň i mou zpovědí, každopádně je určena právě jen vám. Vím, že nejste notář a nejste kněz, vím, kdo jste.

Kdyby se má věc zdařila, ač dnes je mi jasné, že je to věc, která se zdařit nemohla, vzal bych si své tajemství do hrobu. Takto však jdu do hrobu jen já a o své tajemství se musím, z tohoto hrobu, podělit s  někým živým, neboť bez živého nemohu z tohoto hrobu svou nezdařenou věc uzavřít a udělat z ní tak věc zdařilou, přestože úplně jinou. Tento živý musí být obeznámen se životem a dílem praktického filosofa Ladislava Klímy a musí být, stejně jako já, hrobníkem. Díky vašemu veřejnému vystupování o vás vím, že tyto podmínky splňujete, že vy jste ideálním kandidátem naší přeshrobní spolupráce, jste mým ideálním živým. A jistě budete i vzorným vykonavatelem naší společné povinnosti, kterou vám uložím až na konci listu, neboť pak, jak teď nevíte nic, budete vědět všechno…

Jistě vás překvapí informace, že od 4. září 2005 není (a nikdy už nebude) v rodinné hrobce Lososových na pražských Malvazinkách urna s popelem zmíněného filosofa Ladislava Klímy. Je to proto, že jsem ji v noci na zmíněný den tajně a protiprávně vyzvedl a odvezl za účelem rozptýlení popela na neznámém místě. Byl-li jste v té době u filosofova hrobu, tedy se vám dodatečně omlouvám za to, že jste u žádného filosofova hrobu fakticky nebyl. Jaký byl a je od oné noci osud filosofových ostatků vylíčím velmi věrně, neboť je to i můj osud. Vylíčím jej i přesto, že je můj duševní a potažmo i fyzický stav velmi špatný a každá vzpomínka je mi zdrojem trýzně, ale naopak i právě proto, že je můj stav takový a každá vzpomínka je mi současně i zdrojem rozkoše.

Nepochybuji, že i vás Ladislav Klíma rozvrátil a ruiny vašich dosavadních jalových iluzí a směšných jistot naplnil už trvale pronikavou září svého svrchovaného ducha. Nepochybuji, že i vy máte onu podivuhodnou zkušenost, totiž, že Klíma nastoluje intimní vztah! Nelze jej sdílet, jako…

64 stran
Velikost: 12 x 8 cm
Vyšlo v Divusu: 2011

Koupit

Mini recenze Karla Kouby v A2
Recenze Petra Motýla ve Tvaru