Koláže / Collages

Kniha koláží k textům Romana Ropse-Tůmy:
Náš svět čili Atlas kapitalismu (2015)

Výstavy

NÉSTI POPEL (2001) – adjustace funerálních zavazadel pro přenos uren na dřevěný štít stodoly v rámci festivalu Kadeřábek 3
SAMIZDATNÍ  (2001) – společná putovní výstava samizdatů a autorských knih nejširšího okruhu Barrandovské čtyrrky, adjustace a příprava Jana Viktorínová a S.d.Ch.
VARLÉN ZA HROBEM S W.A.M. (Galerie Bezhlavý jezdec, 2006) – kolážový komiks, kurátor Tomáš Vaněk
JEDNODENNÍ VARLÉN (Divus Underground, 2010) – kolážový komiks, arcikurátor Ivan Mečl
TYRANIE HODNOT (Divus Prager Kabarett, 2011) – koláže a kolážový komiks, adjustace Mečl, Viktorínová, S.d.Ch., arcikurátor Mečl
ORBIS VARLÉN A NIC (Moravská galerie v Brně, 2013) – koláže a kolážový komiks, arcikurátor Mečl, kurátor MG Petr Ingerle
OPAVIA TRADIČNÍ KRÁLEVIC, KRÁL, CÍSAŘ ORIGINÁL (2014) – výstava koláží menšího karolinského cyklu z velkého potravinářského cyklu ve schodišťové šachtě vodní tvrze v Popovicích

A MAKESHIFT IMITATIO CHRISTI (Divus London, 2015) – koláže a kolážový komiks, arcikurátor Mečl