Creatura Culina Slach

Domácí edice založená k vydávání textů S.d.Ch. a spřízněných autorů. Rukopis a ornament, grafika, kresba, krutá ruční vazba, barvy laky, popel, lógr, tuš, fixa, stolní a firemní kopírky, většina samizdatů je ve fondu putovní výstavy Publish and be damned a je rozebráno, výroba některých titulů probíhá na objednávku, vyšlo:

S.d.Ch. (také pod jinými pseudonymy)

Pět sbírek básnických epigonátů a prefabrikátů: Podzimní děsy (1993), Nikotinové zpěvy (1997), Zima v pizzerii (1997), Dubnovou nocí uprostřed července (1998), Velikonoční kámen (1998)

Totengräber (mystická esej, 1994)
Nejsvětější svátost oltářní a Matěj Vespertilion (adventní hra,1993)
Návrat (veršované divadelní mysterium, 1995)
Krkonošský diptych (dvojesej, 1995)
sbírky poetických aforismů a schémat Psí setba (2005), A za sifonem láska (2005), Horákův laboratorní básník (2001)
Periferie 42 – Texty 1 (1999), Texty 2 (2001)
Batolet (veršovaný mystický opus, 2000)
Varlén 1 a 2 (kolážový komiks, 2007)
Červený Amadeus 1-8 (komiks, 2006 -7)
Červený Amadeus smrdí (komiks, 2008)
Opouštění fetiše (dokument o vzniku stejnojmenného představení, 2008)

Tristan Tzara – Texty (pod značkou MiMo, 1990)
Jude – Vzpomínky na Julia Caesara (pod značkou MiMo, 1990)
Almanach BARRANDOVSKÁ ČTYRRKA (1993)
Stylus – Pisákovy spisy (2001) / Sigillum (2004)
Vik. – Tichá až němá žalost (s Victory Factory, 2003)
Ludmila Mikulková – Básně (s Divusem, 2011)